Punt EBUR

Durant el dia de la festa, el 8 de juny, educadors mediambientals seran presents al punt informatius (EBUR: espai dels bons usos del reciclatge) amb l’objectiu d’orientar a la ciutadania en els dubtes que encara persisteixen en referència a la recollida selectiva.

Una copa de cristall va al contenidor verd? On van els papers de cuina bruts? I els aerosols?

Els educadors podran contestar aquests dubtes, al temps, que mitjançant una activitat lúdica, els veïns que vulguin participar en un joc, rebran diferents premis.

Horari: 10h a 18h

Scroll al inicio